බෙදී වෙන්ව සටන් කරන්නන් එකට එක්ව ආණ්ඩුව ගෙදර යැවීමට කටයුතු කළ යුතුයි

8

බෙදී වෙන්ව සටන් කරන්නන් එකට එක්ව ආණ්ඩුව ගෙදර යැවීම සඳහා කටයුතු කළ යුතු බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පවසනවා.
ඒ සඳහා ඉදිරියේදී ජනතා ව්‍යාපාරයක් ගොඩනගන බව එහි ප්‍රධාන ලේකම් ටිල්වින් සිල්වා මහතා “වීදි පිරෙන පාද සටනේ ” පළමු දිනය නිමාවට පත් කරමින් කියා සිටියා.

මේ වැඩිදුරටත් අදහස් පළ කළ ටිල්වින් සිල්වා මහතා.

“වීදි පිරෙන පාද සටන” ඊයේ කළුතර නගරයෙන් ආරම්භ කළ අතර මොරටුව නගරය දක්වා පැමිණීමට කටයුතු කළා.
අද දිනයේදී මොරටුව නගරයේ සිට නුගේගොඩ දක්වා පැමිණ රැළියක් පවත්වන බවයි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පැවසුවේ.

Your Comments