බෙංගාල බොක්ක මුහුදු ප්‍රදේශයේ අඩු පීඩන තත්ත්වයක් වර්ධනය වෙයි

25

බෙංගාල බොක්ක මුහුදු ප්‍රදේශයේ හෙට දිනය වන විට අඩු පීඩන තත්ත්වයක් වර්ධනය වන බව කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.
ඒ හේතුවෙන් දිවයිනට ගිණිකොන දෙසින් වන බෙංගාල බොක්ක ගැඹුරු මුහුදු ප්‍රදේශය රළු විය හැකි අතර වැසි සහ සුළං තත්ත්වයේ වැඩිවීමක් අනිද්දා දින සිට අපේක්ෂා කරන බව සදහන්.
ලබන පස්වනදා සිට දිවයින අභ්‍යන්තරයේ ද වැසි තත්ත්වයේ වැඩිවීමක් අපේක්ෂා කරන බවයි එම දෙපාර්තමේන්තු පැවසුවේ.

 

Your Comments