බැඳුම්කර ගනුදෙනුවට අදාළ වැරදිකරුවන් හෙළිදරව් කරන ලෙස හිටපු අමාත්‍ය රවී කියයි

17

බැඳුම්කර ගනුදෙනුවට අදාළ ජනාධිපති කොමිෂන් සභාවේ සියලු වාර්තා ප්‍රසිද්ධියට පත් කර වැරදිකරුවන් කවුරුන්දැයි නිෂ්චිතව හෙළිදරව් කරන ලෙස හිටපු අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා ඉල්ලීමක් කරනවා.

හෙතෙම කියා සිටියේ එම වාර්තාවේ කොටසක් පමණක් ප්‍රසිද්ධියට පත් කිරීම අසාධාරණ බවයි.

බැඳුම්කර ගනුදෙනුවට අදාළ ජනාධිපති කොමිෂන් සභා වාර්තාවේ ඇතැම් කොටස් නීතිමය ගැටළු හේතුවෙන් ප්‍රසිද්ධියට පත් කළ නොහැකි බව පසුගිය දා නීතිපතිවරයා විසින් ජනාධිපති ලේකම්වරයාට දැනුම්දුන්නා.

Your Comments