බලපිටිය රෝහල ඉදිරිපිට විරෝධතාවක්

36

බලපිටිය රෝහල ඉදිරිපිට මේ වන විට විරෝධතාවක් පැවැත්වෙනවා.
ඒ හිටපු සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතාට විරෝධය පළ කරමින්.
වෛද්‍යවරු ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය විසින් එම විරෝධතාව පවත්වන බවයි නිව්ස් 24 වාර්තාකරු පැවසුවේ.

 

Your Comments