බන්ධනාගාර හන්දියේ කුඩු ජාවාරම අල්ලයි

34

හෙරොයින් ජාවාරමකට සම්බන්ධ 54 හැවිරිදි පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

අද පෙරවරු 8.50 ට පමණ ජාවාරම්කරු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ අනුරාධපුර, කඩතිහ, බන්ධනාගාර හන්දිය ප්‍රදේශයේ දී.

ලද තොරතුරක් මත සැකකරු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබුණා.

ජාවාරම්කරුගේ කලිසම් සාක්කුවේ කුඩා ප්‍රමාණයේ හෙරොයින් පැකට් 34ක් තිබී ඇති අතර තවත් හෙරොයින් පැකට් 12ක් ඔහුගේ නිවස ආසන්නයේ වලදමා තිබුනා.

සොයා ගත් හෙරොයින් ප්‍රමාණය ග්‍රෑම් 18යි මිලි ග්‍රෑම් 351ක්.

Your Comments