බන්ධනාගාර බස් රථයක් අනතුරට ලක් වෙයි

24

මාතර බන්ධනාගාරයේ රඳවා සිටි රැඳවියන් 06 දෙනෙකු රැගෙන යමින් සිටි බන්ධනාගාර බස් රථයක් අද  අළුයම ගාල්ල  කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයේ  සමුද්‍ර  මාවතේ දී දුරකථන කනුවක ගැටීමෙන් අනතුරක් සිදු වී තිබෙනවා.
මාතර  බන්ධනාගාරයේ රඳවා සිටි රැඳවියන් 06 දෙනෙකු වැලිකඩ බන්ධනාගාරය වෙත රැගෙනයමින් සිටියදී මෙම අනතුර සිදු වී ඇති බවයි වාර්තා වෙන්නේ.
සිද්ධියෙන් බස් රථයේ සිටි රැඳවියන්ට හා බන්ධනාගාර නිලධාරින්ට අනතුරක් සිදු වී නැහැ.
පසුව ගාල්ල බන්ධනාගාරයට අයත් බස් රථයකින් රැඳවියන් 06දෙනා වැලිකඩ බන්ධනාගාරය වෙත රැගෙන යාමට කටයුතු කර ඇති බවයි පොලිසිය සඳහන් කළේ.

 

Your Comments