පොළොන්නරුවට එන බැතිමතුන්ට විශේෂ සිහි කැඳවීමක්

16

පොසොන් උත්සවය වෙනුවෙන් පොළොන්නරුවේ සහ අනුරාධපුරයේ සිද්ධස්ථාන වන්දනා කිරීම සඳහා පැමිණෙන බැතිමතුන්ගෙන් දිස්ත්‍රික් ලේකම් රංජිත් ආරියරත්න මහතා විශේෂ ඉල්ලීමක් කරනවා.

හෙතෙම කියා සිටියේ පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම සදහා බැතිමතුන් විශේෂ අවධානයෙන් ක්‍රියා කළ යුතු බවයි.

මේ අතර පොසොන් පොහොය වෙනුවෙන් අද සිට විශේෂ දුම්රිය ගමන් වාර ක්‍රියාත්මක කිරීමට දුම්රිය දෙපාර්තමේනතුව පියවර ගෙන තිබෙනවා.

අද සිට අනුරාධපුරය දක්වා එම ගමන් වාර ක්‍රියාත්මක කරන බවයි දුම්රිය අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරී විජය සමරසිංහ මහතා පැවසුවේ.

Your Comments