පොහොට්ටුව හා නිදහස් පක්ෂය අතර සාකච්ඡා පස්වරුවේ

27

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සහ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ අතර ආරම්භ කර ඇති 06 වන වටයේ සාකච්ඡාව අද පැවැත්වෙනවා.

විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේදී පස්වරුවේ එය පැවැත්විමට නියමිතයි.

දෙපක්ෂය අතර පසුගිය 17 වනදා පැවැත්විමට නියමිතව තිබූ සාකච්ඡා අද දිනයට කල් දැමුණා.

මේ ඒ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දැක්වු ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ හිටපු මහ ලේකම් රෝහණ ලක්ෂ්මන් පියදාස මහතා.

Your Comments