පොහොට්ටුව සහ නිදහස් පක්ෂය අතර අවබෝධතා ගිවිසුම අත්සන් තැබීම හෙට

11

ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ හා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අතර අවබෝධතා ගිවිසුම හෙට දිනයේ අත්සන් තැබිමට නියමිතව තිබෙනවා.
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලසන්ත අලගියවන්න මහතා පැවසුවේ හෙට පෙරවරුවේ ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනයේ දී අවබෝධතා ගිවිසුම අත්සන් කිරීමට නියමිත බවයි.

Your Comments