පොසොන් සතිය අද සිට ඇරඹෙයි

34

මෙවර පොසොන් උත්සවය වෙනුවෙන් අද(12) සිට ජුනි මස 18 වනදා දක්වා වූ කාල සීමාව පොසොන් සතිය ලෙස රජය ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා.
ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යංශය ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසන්නේ “සබ්බේ තසන්ථි දන්ඩස්ස” (සියලු සත්වයෝ දඬුවමට බියවෙති) යන තේමාව මෙවර පොසොන් තේමා පාඨය ලෙස යොදාගෙන ඇති බවයි.
එසේම ජුනි මස පළමු වනදා සිට 18 දක්වා වූ කාලය ඇතුළත සියලුම රාජ්‍ය ආයතනයවල ගොඩනැගිලි බෞද්ධ කොඩි ඔසවා තැබීමටත් පොසොන් සැරසිලිවලින් අලංකාර කිරීමටත් රජය තීරණය කර තිබෙනවා. එසේම සියලුම සුරාසැල් සහ මස්කඩද වසා දැමීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

පොසොන් සතිය තුළ පාසල් කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් වැඩසටහන් රැසක් ක්‍රියාත්මකයි.
මේ අතර අනිද්දා සිට විශේෂ දුම්රිය සේවාද ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා

Your Comments