පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය නීති අමාත්‍යවරුන් කොළඹ සංචාරයක

11

පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය නීති අමාත්‍යවරුන් කොළඹ සංචාරයක නිරතව තිබෙනවා.

ඒ පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය නීති අමාත්‍යවරුන්ගේ සමුළුව ට සහභාගීවීමෙන් අනතුරුවයි.

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ, පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය මහ ලේකම් Patricia Scotland හා අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය තලතා අතුකෝරළ ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය නීති අමාත්‍යවරුන්ගේ සමුළුව පසුගිය 04 වනදා දා කොළඹදී ආරම්භ වුනා.

දින තුනක් පුරා පැවති සමුළුවේ දී පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය රටවල නීතිය සම්බන්ධ වැදගත් තීන්දු තීරණ රැසක ට එළඹ තිබෙනවා.

කොළඹ සංචාරයේ දී පාර්ලිමේන්තුව,ලක් සහන වෙළඳ සංකීර්ණය, ජාතික කෞතුකාගාරය හා නිදහස් චතුරස්‍රය නැරඹීමටද එක්ව සිටියා.

Your Comments