පොදුජන පෙරමුණ වෙනත් පක්ෂයක කොන්දේසිවලට යටත්ව කටයුතු කිරීමට එකඟ නොවන බව පසුපෙළ මන්ත්‍රීන් කියයි

15

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ වෙනත් කිසිදු පක්ෂයක කොන්දේසිවලට යටත්ව කටයුතු කිරීමට පසුපෙල මන්ත්‍රීන් ලෙස එකඟ නොවන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පියල් නිශාන්ත මහතා පවසනවා.

අලුත්ගම ප්‍රදේශයේදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් මන්ත්‍රීවරයා ඒ බව සඳහන් කළා.

Your Comments