පූජිත්ගේ පෙත්සම විභාගයට ගැනීම සළකා බැලීම කල් දැමෙයි

16

පූජිත් ජයසුන්දර මහතා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ ගොනුකළ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම විභාගයට ගැනීම පිළිබඳ සළකා බැලීම ජූලි මස 31 වනදා දක්වා කල් දමා තිබෙනවා.

පෙත්සම අදත් කැඳවූයේ ප්‍රසන්න ජයවර්ධන, එල්.ටී.බී. දෙහිදෙණිය සහ එස්. තුරෙයිරාජා යන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ල හමුවේ.

අනිවාර්ය නිවාඩු යැවූ පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර මහතා ද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට පැමිණ සිටියා.

පූජිත් ජයසුන්දර මහතා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම ගොනු කරනු ලැබුවේ මැයි මස 29 වන දායි.

ඒ තමා අනිවාර්ය නිවාඩු යැවීම නීතිවිරෝධී බව පවසමින්.

ව්‍යවස්ථාදායක සභාව ඇතුළු පිරිසක් එහි වගඋත්තරකරුවන් කර තිබෙනවා.

Your Comments