පුරා වස්තු සොයා කැනීම් කළ පස් දෙනෙකු අත්අඩංගුවට

19

කෑගල්ල, තිබ්බොටුමුනාව ප්‍රදේශයේ පුරාවස්තු ලබා ගැනීමේ අරමුණින් කැණිම් සිදු කරමින් සිටි පුද්ගලයින් 5 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.
නිවසක් තුළ කැණීම් සිදු කරමින් සිටින අවස්ථාවේදී මොවුන් අත්අඩංගුවට ගත් බවයි පොලීසිය සඳහන් කළේ.
සැකකරුවන් සතුව තීබී කැණීම් සඳහා යොදා ගන්නා උපකරණ කිහිපයක්ද පොලිස් භාරයට ගෙන තිබෙනවා.
සැකකරුවන් කෑගල්ල, රිදියගම ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවන් වන අතර ,ඔවුන් අද කෑගල්ල මහේස්ත්‍රාත් හමුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි.

Your Comments