පුරහල අවට රථවාහන තදබදයක්

26

සරසවි සිසුන්ගේ විරෝධතාවක් හේතුවෙන් පුරහල අවට දැඩි රථවාහන තදබදයක් හටගෙන තිබෙනවා.
මේ හේතුවෙන් මාර්ගයේ ගමනාගමන කටයුතුවලට බාධා මතුව ඇති අතර හැකිතාක් විකල්ප මාර්ග භාවිත කරන ලෙයසි පොලීසිය රියදුරන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ.
කොළඹ සෞන්දර්ය විශ්වවිද්‍යාලය ඉදිරිපිටින් ආරම්භ කළ අදාළ විරෝධතාව මේ වන විට විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසන් සභාව වෙත පැමිණෙමින් සිටින බවයි වාර්තා වන්නේ.

Your Comments