පුදුකුඩිඉරිප්පු ඉඩමකින් හමු වූ අස්ථි කොටස් ගැන පරීක්ෂණ ඇරඹේ

2

මුලතිව් පුදුකුඩිඉරිප්පු සුගන්දිරපුරම් ප්‍රදේශයේ පිහිටි ඉඩමක තිබී හමු වූ අස්ථි කොටස් කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් පොලිස් පරීක්ෂණ ආරම්භ කර තිබෙනවා.
නිවසක් ඉදිකිරීමේ කටයුතු අතරතුර දීයි මෙලෙස අස්ථිවලට සමාන කොටස් කිහිපයක් මතුවී ඇත්තේ.
ඒ සම්බන්ධයෙන් ඉඩම් හිමියා විසින් පොලිසිය දැනුවත් කිරීමෙන් අනතුරුව අදාළ ස්ථානය වෙත පොලිස් ආරක්ෂාව ද මේ වන විට යොදවා ඇති බව සදහන්.
සිද්ධිය පිළිබද මුලතිව් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට කරුණු ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, අධිකරණ නියෝග යටතේ අදාළ ස්ථානය මුලතිව් මහේස්ත්‍රාවරයා හා යාපනය රෝහල් අධිකරණ වෛද්‍යවරයා විසින් හෙට පරීක්ෂා කිරීමට නියමිතයි.

Your Comments