පුද්ගලික ඉඩමක තිබී ජීව අත් බෝම්බයක් සොයාගැනේ

14

ගම්පහ , ඔරුතොට පාරේ පෞද්ගලික ඉඩමක තිබී දිරා යමින් තිබූ ජීව අත් බෝම්බයක් සොයා ගෙන තිබෙනවා.
පොලිසිය සඳහන් කළේ පොලිසි විශේෂ කාර්ය බලකාය මගින් මෙම ජීව අත් බෝම්බය නිශ්ක්‍රීය කිරීමට මේ වන විට කටයුතු කර ඇති බවයි.
මේ අතර කිරිබත්ගොඩ ප්‍රදේශයේ නිවසක කසල ගොඩක තිබී පුහුණු වීම් සදහා යොදා ගන්නා අජීවි මෝටාර් උන්ඩයක කොටසක් ද පොලිසිය විසින් සොයාගෙන ඇති බව සදහන්.
එයද පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය මගින් නිශ්ක්‍රීය කර තිබෙනවා.

Your Comments