පුත්තලම නගර සභාවේ ගින්නෙන් නඩත්තු ගබඩා අංශය සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශයි

23

පුත්තලම නගර සභාවේ නඩත්තු අංශයේ ගබඩාවේ ඇතිවූ ගින්නකින් එය සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශවී තිබෙනවා.
අද පෙරවරුවේ මෙම ගින්න හටගත් අතර ගබඩාවේ තිබූ සියලු භාණ්ඩ විනාශ වී ඇති බවයි අනාවරණ වී ඇත්තේ.
පුත්තලම නගර සභාවේ නගරාධිපති කේ.ඒ. බායිස් මහතා සදහන් කලේ විදුලි කාන්දුවකින් ගිනි ගන්නට ඇති බවට සැක පළ කරන බවයි.
ඒ පිළිබඳව විශේෂ විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇති බව ද හෙතෙම සඳහන් කළා.

ප්‍රියංකර කළුපහන – පුත්තලම

Your Comments