පිළියන්දල කර්මාන්ත ශාලාවේ ගින්න පාලනය කෙරේ

8

පිළියන්දල වෑවල ප්‍රදේශයේ කර්මාන්ත ශාලාවකට අයත් රසායනික ද්‍රව්‍ය ගබඩා කර තිබු ගබඩා සංකීර්ණයක හටගත් ගින්න මේ වනවිට පාලනය කර තිබෙනවා.
අද උදෑසන මෙම ගින්න හටගෙන ඇති අතර ගින්න මැඩ පැවැත්වීම සඳහා දෙහිවල ගල්කිස්ස මහනගර සභාවේ ගිනි නිවිමේ රථ යොදවා තිබුණා.
ගින්න හේතුවෙන් 120 කොළඹ – හොරණ ප්‍රධාන මාර්ගයේ අධික රථවාහන තදබදයක් ද පැවැතියා.
ගින්නට හේතුව මෙතෙන් අනාවරණය වී නැහැ.

Your Comments