පියංගල රක්ෂිතයෙන් මස් කිලෝ 38ක් හමුවෙයි

53

අම්පාර පියංගල රක්ෂිතයේ සතුන් දඩයම් කළ පුද්ගලයන් තුන් දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.
ඒ ගලපිටගල වනජීවී නිලධාරීන් කළ වැටලීමකදී.
සැකකරුවන් සතුව තිබූ මස් කිලෝ 38ක් හමුවූ බවයි නිලධාරීන් පැවසුවේ.
මී මින්නා, හාවා, තලගොයා, ගෝනා ආදී සත්ව මස් ඒ අතර වනවා.
(අම්පාර – සමන් චන්ද්‍ර තිලක )

Your Comments