‘පිබිදෙමු පොළොන්නරුව’ – ඇතුමල්පිටියට නවෝදය

23

පිබිදෙමු පොලොන්නරුව ව්‍යාපෘතියේ සංවර්ධන වැඩසටහන් 180ක්‌ ජනතා අයිතියට පත්කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ පොළොන්නරුව ඇතුමල්පිටිය ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ නව දෙමහල් ගොඩනැගිල්ල සිසු අයිතියට පත්කෙරුණේ ඉඩම් හා පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්.

ධීවර හා ජලජ සම්පත් අමාත්‍ය විජිත් විජිතමුනි සොයිසා මහතා මෙන්ම ප්‍රාදේශීය මැති ඇමතිවරු ඇතුලු විශාල පිරිසක් උත්සව අවස්ථාවට එක්ව සිටියා.

              

 

Your Comments