පැෆරල් සංවිධානයෙන් කතානායකට ලිපියක්

17

පළාත් සභා සීමානීර්ණ වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මතවීම ප්‍රමාදවීම සම්බන්ධයෙන් කතානායකවරයා වහා අවධානය යොමු කළ යුතු බව පැෆරල් සංවිධානය පවසනවා.
එහි විධායක අධ්‍යක්ෂ රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහතා සඳහන් කළේ ඒ සම්බන්ධයෙන් කතානායකවරයා වෙත ලිඛිතව දැනුම්දීමට නියමිත බවයි.

Your Comments