“පැවති ආණ්ඩු ගුරුවරුන් ට විධිමත් පුහුණුවක් ලබාදී නැහැ”

5

පාසල් දරුවන් පාසල වෙත ප්‍රවාහනය කරන රියදුරන්හට විධිමත් පුහුණුවක් මෙන්ම රියදුරු බලපත්‍රයක් ලබාදී තිබුණ ද, මෙතෙක් පැවති ආණ්ඩු දරුවන්ට අධ්‍යාපනය ලබාදෙන පාසල් ගුරුවරුන් සඳහා විධිමත් පුහුණුවක් ලබාදීමට පියවර ගෙන නොතිබූ බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා.

අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියේ අද අරලියගහ මන්දිරයේ පැවැති ජාතික ශික්ෂණ විද්‍යා ඩිප්ලෝමාධාරීන් ගුරු සේවයට බඳවා ගැනීමේ උත්සවයට එක්වෙමින්.

Your Comments