පැරදුණු වැය ශීර්ෂ අද පාර්ලිමේන්තුවට

21

අයවැය කාරක සභා අවස්ථා විවාදයේ දී විපක්ෂය විසින් පරාජයට පත් කළ පාඨලී චම්පික රණවක සහ වජිර අබේවර්ධන යන අමාත්‍යවරුන්ගේ වැය ශීර්ෂ අද යළි පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත කර ගැනීමට ඉදිරිපත් කරන බව සභානායක, අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා ප්‍රකාශ කළා.
පාර්ලිමේන්තුවේදී ඊයේ රැස්වූ පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී ඒ පිළිබද දැනුම් දුන් බවයි ඔහු කියා සිටියේ.
ඒ, සම්බන්ධයෙන් පක්ෂ නායක රැස්විමට එක්වු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතාගෙන් සිදුකල විමසිමකදි ඔහු කියා සිටියේ වැය ශීර්ෂ යළි විවාදයට ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩු පක්ෂය පාර්ලිමේන්තුවේදී දැනුම් දුන් බවයි.
මේ අතර 2019 අයවැය කාරක සභා අවස්ථා විවාදයේ 17 වන දිනය අදයි.
තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු, වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය සහ කදුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජා සංවර්ධන යන අමාත්‍යාංශවල වැය ශීර්ෂ අද විවාදයට ගැනෙනවා.

Your Comments