පැය 24 කදී බීමත් රියදුරන් 260 ක් අත්අඩංගුවට

19

අද උදෑසන 06.00 න් අවසන් වූ පැය 24 ක කාලය තුළ බීමත් රියදුරන් 263ක සංඛ්‍යාවක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව පොලිස් මුලස්ථානය පවසනවා.

බීමත් රියදුරන් අත්ඩඅංගුවට ගැනීමේ විශේෂ මෙහෙයුමක් පසුගිය 5 වනදා සිටයි ආරම්භ වුණේ.

ඒ අනුව පසුගිය 5වනදා සිට අද දක්වා කාලය තුල අත්අඩංගුවට ගත් මුළු බිමත් රියදුරන් සංඛ්‍යාව 1763 ක්.

මෙම මෙහෙයුම් මාසයක් පුරා ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතයි.

Your Comments