පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාර ගැන සොයන පරීක්ෂණ මණ්ඩලයේ අතුරු වාර්තාව අද නීතිපතිට

18

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාර මාලාව සම්බන්ධයෙන් සොයන පරීක්ෂණ මණ්ඩලයේ දෙවන අතුරු වාර්තාව අද ඉදිරි කටයුතු සදහා නිතිපතිවරයා වෙත යොමු කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා.
අදාල වාර්තාව ඊයේ දිනයේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා වෙත ලැබුණු බවයි ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනය කළේ.
අදාළ වාර්තාව ඉදිරියේදී ජනතාව වෙත විවෘත කිරීමට ද සැලසුම් කර තිබෙනවා.

Your Comments