පාසල්වල විෂය බාහිර ක්‍රියාකාරකම් අත්හිටුවයි

79

පාසල් කටයුතු ආරම්භ කළ ද විෂය බාහිර ක්‍රියාකාරකම් සහ පාසල් කාලයෙන් පසු සිදුවන ක්‍රීඩා පුහුණුවීම් තාවකාලිකව නතර කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන තිබෙනවා.
අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් එම්. එම්. රත්නායක මහතා ප්‍රකාශ කළේ, පවතින ආරක්ෂිත තත්ත්වය පිළිබඳ සැලකිල්ලට ගෙන එම පියවර ගත් බවයි.
එම කටයුතු ආරම්භ කිරීම සම්බන්ධයෙන් තවදුරටත් සොයා බැලීමට පියවර ගෙන ඇති බවද ඔහු ප්‍රකාශ කළා.
අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසුවේ සෑම අංශයකින්ම පාසල් තුල ආරක්ෂාව තහවුරු කර ඇති බවට සහතික වන බවයි.

Your Comments