පාර්ලිමේන්තු ගැටුමේ වාර්තාව නීතිපතිට

31

නව වසරේ දෙවන පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරය අද පස්වරු 1.00 ට රැස්වීමට නියමිතයි.
මේ අතර, පසුගිය නොවැම්බර් මස 14, 15, 16 දිනයන්හි දී පාර්ලිමේන්තු සභා ගර්භය තුළ ඇතිවූ කළහකාරී සිද්ධීන් සම්බන්ධයෙන් සොයා බලන විශේෂ කාරක සභාව ද අද පෙරවරුවේ රැස් වූ බවයි වාර්තා වුණේ.
එම ගැටුම්කාරි තත්වය සම්බන්ධයෙන් සකස් කළ අතුරු වාර්තාව කතානායකවරයා මගින් නීතිපතිවරයා වෙත යොමු කිරීමට අපේක්ෂා කරන බව එම කමිටුවේ සභාපති නියෝජ්‍ය කතානායක ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා පැවසුවා.
පාර්ලිමේන්තුවේ ඇතිවු ගැටුම්කාරි තත්වය පිළිබද පොලිසිය සිදුකෙරන පරීක්ෂණ තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක වනු ඇති බවයි නියෝජ්‍ය කතානායක ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා සඳහන් කලේ.


Your Comments