පාර්ලිමේන්තු අභිමානය ගැන කතානායකගෙන් මන්ත්‍රීවරුන්ට අවවාද

20

පාර්ලිමේන්තුවේ අභිමානය සහ ගෞරවයට හානි වන ආකාරයේ වචන සභා ගර්භය තුළ භාවිතා නොකරන ලෙස කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා අද පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට අවවාදයක් සිදුකළා.
කථානායකවරයා මේ බව කියා සිටියේ රාජ්‍ය අමාත්‍ය රන්ජන් රාමනායක සහ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මොහොන් සිල්වා යන මහත්වරුන් අතර ඊයේ ඇති වූ උණුසුම් කතාබහ පිළිබදව අද පාර්ලිමේන්තුවේදී අදහස් දක්වමින්.

2019 අයවැය කාරක සභා අවස්ථාවේ විවාදයේ 16 වන දිනය අදයි.
ජාතික ඒකාබද්ධතා, රාජ්‍ය භාෂා, සමාජ ප්‍රගති සහ හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය සහ සංවර්ධන උපායමාර්ග හා ජාත්‍යන්තර වෙළඳ අමාත්‍යංශයන්හි වැය ශීර්ෂ අද විවාදයට ගැනෙනවා.
මේ විවාදයට එක්වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතා

අමාත්‍ය මලික් සමරවික්‍රම මහතා ද අදහස් පළ කළා

Your Comments