පාර්ලිමේන්තුව වට රවුම අසල උණුසුම් තත්ත්වයක් – අන්තරේ පා ගමනට ජල සහ කඳුළුගෑස්

21

මාලඹේ සයිටම් පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලයට එරෙහි අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලය ක්‍රියාත්මක කළ විරෝධතා පා ගමනට පාර්ලිමේන්තු වටරවුම අසලදී මීට සුළු වේලාවක්ට පෙර පොලීසිය ජල සහ කඳුළුගෑස් ප්‍රහාරයක් එල්ල කළා.
විරෝධතාවය හේතුවෙන් රාජගිරිය, බත්තරමුල්ල ඇතුළු පාර්ලිමේන්තු වටරවුම අවට දැඩි රථවාහන තදබදයක් හටගෙන ඇති බව ද සඳහන්.
ඒ අනුව, රථවාහන තදබදය අවම කර ගැනීම සඳහා විකල්ප මාර්ග භාවිත කරන ලෙසට පොලීසිය රියදුරන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කළා.

Your Comments