පාර්ලිමේන්තුවේ ආසන පැනවිම ගැන ගැටලුවක්

27

නව රජයේ කැබිනට් මණ්ඩලය මේ වනතෙක් දිවුරුම් දී නොතිබීම හේතුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ ආසන පැනවීමේ දී යම් ගැටළුකාරී තත්වයක් මතුව තිබෙනවා.
ඒ අනුව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට පමණක් අගමැති අසුන වෙන් කිරීම සිදු කරනු ඇති.
එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ මන්ත්‍රීවරුන් හෙට දිනයේ පාර්ලිමේන්තුවේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ අසුන් ගැනීමට නියමිතයි.
කැබිනට් මණ්ඩලය නම් කර නොමැති වීම හේතුවෙන් එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ජ්‍යෙෂ්ඨත්වය මත ආසන පැනවීම සිදු කිරීමටයි මේ වනවිට තීරණය කර ඇත්තේ.
විපක්ෂ නායක අසුන ලබා දෙන්නේ කුමන පාර්ශවයකට යන්න පිළිබඳව මෙතෙක් අවසන් තීන්දුවක් ගෙන නැහැ.

Your Comments