පානීය ජලය ඉල්ලා මාවනැල්ලේ පවුල් 6000ක් කොළඹ – නුවර මහ පාරේ විරෝධතාවක

15

පානීය ජල පහසුකම් ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලා මාවනැල්ල ප්‍රදේශයේ පවුල් 6000 කට අයත් පුද්ගලයන් පිරිසක් කොළඹ – නුවර ප්‍රධාන මාර්ගයේ අලූත් නුවර මංසන්ධියේ අද විරෝධතාවයක නිරත වුණා.
නිව්ස් 24 වාර්තාකරු සදහන් කළේ විරෝධතාවයේ නිරත වීමෙන් අනතුරුව ඔවුන් පාගමනින් මාවනැල්ල ජල සම්පාදන මණ්ඩලයට පැමිණ බලධාරින් තම ගැටලූව සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කළ බවයි.

Your Comments