පානීය ජලය ඉල්ලා තිස්ස කතරගම මාර්ගය අවහිර කරමින් විරෝධතාවයක්

33

තිස්ස – කතරගම ප්‍රධාන මාර්ගය සඳගිරිගම ප්‍රදේශයෙන් අවහිර කරමින් ප්‍රදේශවාසීන් පිරිසක් විරෝධතාවයේ නිරත වනවා.

ඔවුන් මෙලෙස විරෝධතාවයේ නිරත වන්නේ කලක් තිස්සේ පවතින පානීය ජල ගැටලූවකට විසදුම් ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලමින්.

මේ වනවිට එම ස්ථානයට ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ කතරගම ස්ථාන භාර නිලධාරීවරයා ද පැමිණ ඇති බවයි වාර්තා වුණේ.

Your Comments