පාන් මිල රුපියල් පහකින් ඉහළට

5

අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට පාන් මිල ඉහළ දැමීමට සිදුවන බව බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය පවසනවා.
කොළඹ පැවැති මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමින් එම සංගමය කියා සිටියේ ඒ අනුව පාන් ගෙඩියක මිල රුපියල් 05කින් ඉහළ යනු ඇති බවයි

Your Comments