ප්‍රවාහන අමාත්‍යවරයාගෙන් දුම්රිය ආරක්ෂක නිලධාරින්ට ඉල්ලීමක්

19

දුම්රිය ආරක්ෂක නිලධාරින්ට සිවිල් ඇඳුමින් සැරසී රාජකාරී කටයුතුවල නිරතවන ලෙස විෂය භාර අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා ඉල්ලීමක් කරනවා.
හෙතෙම මෙම ඉල්ලීම සිදු කළේ දුම්රිය සේවාවේ ගුණාත්මකභාවය සහ ජනතාවගේ ආරක්ෂාව ඉහළ නැංවිමේ අරමුණින්.
අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියේ, දුම්රිය ආරක්ෂක නිළධාරීන් 284 දෙනෙකු සැරයන් තනතුරට උසස් කිරීමේ උත්සවයකට ඊයේ එක්වෙමින්.

 

Your Comments