ප්‍රථම කැබිනට් රැස්වීම 19 වනදා

16

නව කැබිනට් මණ්ඩලය ලබන 19 වන බදාදා පස්වරුවේදී රැස්වීමට නියමිතව තිබෙනවා.
ඒ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී යි.
මේ අතර 9 වන පාර්ලිමේන්තුවේ මංගල සැසිවාරය ලබන 20 වනදා පෙරවරු 10 ට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ වනවා.
මංගල සැසිවාරය නිරෝධායන නිති යටතේ සිදුකිරීමට නියමිත බැවින් එය නැරඹීමට පැමිණෙන අමුත්තන් සංඛ්‍යාව සීමා කරනු ඇති.

Your Comments