ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය තහවුරු කරන්නැයි ඉල්ලමින් එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ රථ පෙළපාලිය තව සුළු මොහොතකින් ඇරඹේ

37

පාර්ලිමේන්තුව වහා කැඳවා පජාතන්ත්‍රවාදය තහවුරු කරන ලෙස ඉල්ලා එක්සත් ජාතික පෙරමුණ ආරම්භ කරන රථ පෙලපාලිය තවත් සුළු වේලාවකින් ආරම්භ වීමට නියමිතයි.
ඒ කොළඹ ගාලු මුවදොර පිටියෙන්.
මෙම රථ පෙළපාලිය සඳහා සිවිල් සංවිධාන වල සහය හිමිව ඇති බවයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත කාවින්ද ජයවර්ධන මහතා සඳහන් කළේ.

Your Comments