පළාත් සභා රෝහල් රජයට පවරා ගන්නේ නෑ
අනුර ප්‍රේමකුමාර

36

පළාත් සභා රෝහල් රැසක් රජයට පවරා ගන්නා ලෙසට යෝජනා ඉදිරිපත් වුවද එය ක්‍රියාත්මක නොකරන බව සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා පවසනවා. අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියේ නැගෙනහිර පළාත් සභාව ප්‍රථමවරට සංවිධානය කළ අන්තර්ජාතික ආයුර්වේද ප්‍රදර්ශනය විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවට ඊයේ(04) එක්වෙමිනි.  
දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රමය, යුනානි සහ සිද්ධි වෛද්‍ය ක්‍රම ප්‍රචලිත කිරීමේ අරමුණින් මෙම අන්තර්ජාතික ප්‍රදර්ශනය පැවැත්වෙනවා.
උත්සවය අමතමින් වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා මෙලෙස ප්‍රකාශ කළා.
පළාත් සභා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ගේ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යවරුන්ගේ සමුළුවලදී පළාත් රෝහල් සේවා මුහුණ දෙන ගැටලු පිළිබඳ සාකච්ඡා කරනවා. රෝගී සත්කාරක සේවා සිදු කිරීමේදී සියලු රෝහලක්ම සංවර්ධනය කළ යුතුයි. ප්‍රතිකාර ලබාගැනීමට පැමිණෙන රෝගියා රෝහල මධ්‍යම රජයේද පළාත් සභාවේද කියා දන්නේ නැහැ. ඔවුන් එන්නේ ප්‍රතිකාර ලබාගන්න. අපි එම සේවාවන් ලබාදිය යුතුයි.  
පසුගිය වසර තුනක කාලය තුළදී පළාත් සභා රෝහල් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා අවශය ප්‍රතිපාදන ලබාදී ඇති බවත් දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රමය නගා සිටුවීම සඳහා පියවර රැසක් ගෙන ඇති බවත් අමාත්‍යවරයා එහිදී වැඩිදුරටත් කියා සිටියා. එසේම දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රමය ප්‍රචලිත කිරීම තුළින් විශාල විදේශ විනිමයක් ලබාගත හැකි බවත් අමාත්‍යවරයා පෙන්වාදුන්නා.
දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රමය නගා සිටුවීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා ගත් තීරණ අගයමින් නැගෙනහිර පළාත් සභාව විසින් අමාත්‍යවරයා වෙත සම්මානයක්ද පිරිනමනලදී.

Your Comments