පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වෙන දිනය ගැන සභාපති කියයි

16

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් ඔවුන්ට හිමි බලය භාවිත කර පළාත් සභා මැතිවරණයට අදාළ නීතිරීති සැකසුවහොත් උතුරු පළාත ඇතුළුව පළාත් සභා හයේ ඡන්ද විමසීම ලබන වසරේ මුල් සතිය තුළ පැවැත්වීමට හැකි බව මැතිවරණ කොමිසන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පවසනවා.

අපි හොඳටම විශ්වාස කරනවා ගරු කතානායකතුමාත් පළාත් සභා විෂය භාර ගරු අමාත්‍යවරයාත් අපිත් එක්ක කරපු සාකච්ඡාවේදී කිව්වා මාර්ග සිතියමක් හදනවා කියලා මේ මාසය තුළ. සියලුම දේශපාලන පක්ෂ නායකවරුන් සමග සාකච්ඡා කරලා. ඔවුන් ඒ කටයුතු ඉවර කරලා පුළුවන් ඉක්මනට දෙනවා කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි හිතනවා සැප්තැම්බර් මාසේ මුල හරි ඉවර වෙන්න කළින් හරි ඔක්තෝබර් මුල් සතියේ හරි ඔක්කොම වැඩ කටයුතු ඉවර කළොත්, සීමා නිර්ණයට අදාළ නීති රීති, පනතේ සංශෝධන ඔක්කොම කරලා අවසන් වුණොත් අපට දෙසැම්බර් මාසේ හෝ හැබැයි ඡන්ද විමසීම් හයේම තියනවා නම් එකට උතුරු පළාතත් එක්ක ලබන අවුරුද්දේ ජනවාරි මාසේ මුල් සතියේ හරි ඡන්ද විමසීම තියන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි ඒක තියෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුව ඔවුන්ට තියෙන බලය ක්‍රියාත්මක කරලා ඔවුන් ඡන්ද විමසීම් නීතිය හැදුවොත් විතරයි.

Your Comments