පළාත් සභා ඡන්දය පමාවීමට වගකිවයුත්තේ නිදහස් පක්ෂයයි

16

පළාත් සභා මැතිවරණය ප්‍රමාදවීමට වගකිවයුත්තේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය බව අමාත්‍ය රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා පවසනවා.
කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළා.

Your Comments