පශ්චාත් මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා පහතට

7

පසුගිය ජනාධිපතිවරණය හා සැසදීමේ දී මෙවර ජනාධිපතිවරණයෙන් පසු පශ්චාත් මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා වාර්තා වීම පහළ මට්ටමක පවතින බව පොලීසිය පවසනවා.

පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී රුවන් ගුණසේකර මහතා සඳහන් කළේ සාමය කඩවන අයුරින් කටයුතු කරන්නන්ට එරෙහිව තවදුරටත් දැඩිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බවයි.

Your Comments