පවුල්වාදයට හා වැඩවසම් ක්‍රමයට එරෙහි නිදහස් පක්ෂ මන්ත්‍රීන් පිරිසක් ඉදිරියේදී බිහිවන සන්ධානයට එක්වනවා

5

පවුල්වාදයට හා වැඩවසම් ක්‍රමයට එරෙහි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් ඉදිරියේදී බිහිවන සන්ධානය හා එකතුවන බව නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා පවසනවා.
ඇහැලියගොඩ ප්‍රදේශයේ පැවති වැඩසටහනකින් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් පළ කරමින් හෙතෙම මේ බව කියා සිටියා.

Your Comments