පලාත් සභා මැතිවරණය පැරණි ක්‍රමයට පැවැත්වීමට දේශපාලන පක්ෂ නියෝජිතයන්ගේ එකඟ වෙයි

6

පළාත් සභා මැතිවරණය පැරණි ක්‍රමයට පැවැත්වීමට දේශපාලන පක්ෂ නියෝජිතයින් එකඟතාවය පළ කළ බව ද්‍රවිඩ ප්‍රගතිශීලී සන්ධානයේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මනෝ ගනේෂන් මහතා ප්‍රකාශ කලා.
හෙතෙම මේ බව කියා සිටියේ දේශපාලන පක්ෂ නියෝජිතයින් සහ මැතිරණ නිරීක්ෂණ සංවිධාන එක්ව මැතිවරණ කොමිසම සමඟ අද පැවති සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව මාධ්‍යවෙත අදහස් දක්වමින්.

Your Comments