පලාත් සභා ඡන්දය ගැන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය නීතිඥ සංගමයේ මතය විමසයි

13

සීමානිර්ණ වාර්තාව ඉදිරිපත් වී නොමැති අවස්ථාවක පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වීමට හැකියාවක් තිබේද යන්න පිළිබඳව ජනාධිපතිවරයා සිදුකර ඇති මත විමසුමට අදාළ නීතිමය ලිඛිත දේශන තිබේනම් ඒවා අගෝස්තු 21 වනදාට පෙර ඉදිරිපත් කරන ලෙස ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයට දැනුම් දී තිබෙනවා.
ඒ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ ලේඛකාධිකාරීවරයා විසින් ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ සභාපතිවරයා වෙත ලිපියක් යොමු කරමින්.
සීමා නිර්ණ වාර්තාව ඉදිරිපත් වී නොමැති අවස්ථාවක පැරණි ක්‍රමය යටතේ පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වීමට ඇති නීතිමය ඉඩකඩ පිළිබඳව ජනාධිපතිවරයා විසින් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 129 1 වගන්ති යටතේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මතය විමසීමක් සිදු කර ඇති බවයි එහි දැක්වෙන්නේ.
ඒ අනුව මෙම කරුණට අදාළව ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ සාමාජිකයින්ට ද ලිඛිත දේශන ඉදිරිපත් කිරීමට හැකියාවක් තිබෙන බව එම ලිපියෙන් පෙන්වා දී තිබෙනවා.
ජනාධිපතිවරයා යොමු කර ඇති මෙම මත විමසීමට අදාළ විභාගය මේ මස 23 දා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ පැවැත්වීමට නියමිතයි.
එහි තීරණය මේ මස 30 වන දාට පෙර ජනාධිපතිවරයා වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බව එම ලිපියේ වැඩිදුරටත් සඳහන් කර ඇත්තේ.

Your Comments