පන්දහසේ ව්‍යාජ නෝට්ටු සමඟ සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට

9

රුපියල් 5000සේ ව්‍යාජ නෝට්ටු 13ක් සමඟින් සැකකරුවෙකු පුල්මුfඬ් ප්‍රදේශයේදී අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.
සැකකරු පුල්මුfඬ් නගරයේ රාජ්‍ය බැංකුවක් වෙත ගොස් එහි ආරක්ෂක නිලධාරියා වෙත රුපියල් 5000සේ මුදල් නෝට්ටු කිහිපයක් මාරු කර දෙන ලෙස ඉල්ලීමක් කිරීමෙන් අනතුරුවයි ඒ පිළිබදව අනාවරණය වී ඇත්තේ.
ආරක්ෂක නිලධාරීයා ඒ පිළිබදව බැංකු කළමනාකරු වෙත දැනුම් දී තිබෙනවා.
අනතුරුව පොලීසිය විසින් සැකකරු අත්අඩංගුවට ගත් අතර ඔහු පුල්මුfඬ් සඳුන්ගම ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙක්.

Your Comments