“පක්ෂ අභ්‍යන්තර ගැටළු විසඳාගෙන විජයග්‍රාහීව ජනපතිවරණයට”

12

පක්ෂ අභ්‍යන්තර ගැටළු විසඳා ගත හැකි බවත් ඉදිරි ජනාධිපතිවරණය සඳහා විජයග්‍රාහීව ඉදිරිපත් වන බවත් අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා පවසනවා.

හෝමාගම නව ආසන සංවිධායක එරංග වැලිඅංගේ මහතාගේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ ප්‍රධාන කාර්යාලය විවෘත කිරීමේ උත්සවයට එක්වෙමින් (07) මහනගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා මේ බව කියා සිටියා.

Your Comments