නීති විරෝධීව විදුලිය ලබාගැනීමේ චෝදනාවට අත්අඩංගුවට ගත් තොටළඟ පදිංචිකරුවන් අධිකරණයට

20

නීති විරෝධී ලෙස විදුලිය ලබා ගැනීමේ චෝදනා මත අත්අඩංගුවට ගත් තොටලග හජිමාවත්ත ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවන් පිරිස මාලිකාගන්ද මහේස්ත්‍රාත්වරයා හමුවට ඉදිරිපත් කිරීමට පියවර ගත් බව පොලීසිය පවසනවා.
අද අළුයම පොලීසිය සහ විදුලිබල මණ්ඩලයේ විශේෂ වැටලීම් ඒකකයේ නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් විසින් සිදුකළ වැටලීමකදී නීති විරෝධී ලෙස විදුලිය ලබා ගත් පුද්ගලයින් 110 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවා.

Your Comments