නිර්පාක්ෂික ජනපතිවරයෙකු ලෙස ජනතාවට සේවය කිරීමට සූදානම්

6

පක්ෂ දේශපාලනයෙන් තොර නිර්පාක්ෂික ජනාධිපතිවරයෙකු ලෙස ජනතාවට සේවය කිරීමට තමන් සුදානම් බව ජාතික ජනතා ව්‍යාපාරයේ ජනාධිපතිධූර අපේක්ෂක ජෙනරල් මහේෂ් සේනානායක මහතා ප්‍රකාශ කලා.
ඔහු කියා සිටියේ පැවති දේශපාලන සංස්කෘතිය වෙනස් කිරීමට ජනතාවට මෙම ජනාධිපතිවරණයෙන් අවස්ථාව හිමිවන බවයි.

Your Comments