නියඟය ගෙන ආ වසන්තය
(පුත්තලම - ප්‍රියංකර කළුපහන)

44

ප්‍රදේශ රැසකට බලපා ඇති අධික නියඟයත් සමඟ පුත්තලම ප්‍රදේශයේ සිදුකරගෙන යනු ලබන ලුණු කර්මාන්තය ඉහළ මට්ටමකින් ලාභ ලබන බව කර්මාන්ත කරුවෝ පවසති.
ඒ අනුව කරතිව්, මනල්තිව්, සේවන්තිව්, කරයාතුරෙයි, සෝල්ටන්,පාලවිය යන ප්‍රදේශයන්හි ලුණු ලේවායන් සාර්ථකව සිදුකරගෙන යනු ලබන බවයි.
නියඟය, පුත්තලමේ ලුණු කර්මාන්තය ඉහළ මට්ටමකට පැමිණ ඇත්තේ එලෙසිනි.

දිනකට දස දහසකට අධික පිරිසක් මෙකී කර්මාන්තය ඔස්සේ රැකියාවේ යෙදෙමින් ආර්ථිකය සරිකර ගනී.
දේශිය නිෂපාදනයන් අතරින් ඉහළ අගයක් හිමිව ඇති මෙකී කර්මාන්තයේ පාරම්පරිකත්ත්වයෙන් ඔබ්බට ගොස් නවීකරණයත් සමග නිසි ප්‍රමිතියකට ලුණු අස්වැන්නක් හිමි නොවන බවයි පාරම්පරික කර්මාන්ත කරුවෝ පෙන්වා දෙන්නේ.

වෙළදපොල තරඟකාරි ඉල්ලුමක් ඇති ලුණු සඳහා මෙවර නිෂ්පාදනයද ඉහළ ගොස් ඇති නමුත් නිශ්චිත මිළක් නොමැති වීමත් නිතර නිතර මිළ උච්චාවචනය වීම වැනි කරුණු නිසාත් නිෂ්පාදකයා දැඩි අසීරුතාවයට පත්ව සිටී.

Your Comments