නිදහස් පක්‍ෂයේ විනය කමිටුව ලබන මස 18 යළි රැස්වෙයි

31

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්‍ෂයේ විනය කමිටුව යළි ලබන මස 18 වනදා රැස්වීමට නියමිතයි.

එම කමිටුව පක්‍ෂ මූලස්ථානයේදී ඊයේ රැස්වුණා.

ඒ, එස් බී දිසානායක, ලක්‍ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන හා ඩිලාන් පෙරේරා යන මහත්වරුන් සම්බන්ධයෙන් පරික්ෂණයක් පැවැත්වීම සදහායි.

මීට පෙර අදාළ මන්ත්‍රිවරුන් වෙනුවෙන් නීතීඥයන් පෙනී සිටි නමුත් මෙවර එම මන්ත්‍රිවරුන්ම විනය කමිටුව හමුවේ පෙනී සිටියා.

Your Comments